You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ALGEMENE HUUROVOORWAARDEN VAKANTIEWONING  “ANHOVE”.

 

 • De vakantiewoning is geschikt voor max. 8  personen + 1 baby-2j. De verhuurder heeft het recht de huurder de woning te ontzeggen indien dit aantal overschreden wordt zonder onderling overleg, zonder enig recht op vergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.

 

 • Onderverhuring van de vakantiewoning is niet toegestaan.

 

 • De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid.

 

 • De huurder zal zich als een goede huisvader gedragen en zal tijdens het verblijf de vakantiewoning behoeden tegen brand, vorstschade, inbraak, enz. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 

 • De huurder staat zelf in voor het proper houden van de vakantiewoning en dient bij vertrek de woning “bezemschoon”  achter te  laten . Het afval dient zoveel mogelijk gescheiden in de daartoe voorziene zakken of containers.

De vakantiewoning dient met de nodige zorg te worden bewoond met inachtneming van de rust voor de omgeving en respect voor de buurt en de natuur.

 

 • Een reservatie is minimum voor 2 nachten.
  Er mogen niet meer dan 8 volwassen personen verblijven.
  Waarborg: €300,00
        Uw borg wordt, binnen de 2 weken na het uitchecken, volledig terugbetaald
        via bankoverschrijving, na controle op eventuele schade aan de accommodatie.
  Reservatie is definitief zodra 50% betaald is. BNP Paribas Fortis :  IBAN BE98 0019 0289 7193
  Welkom bij volledige betaling (incl. waarborg) uiterlijk 3 weken op voorhand

Bij annulering door de huurder zal hij volgende vergoedingen verschuldigd zijn :
– Annulatie meer dan 2 maanden voor aanvang huurperiode: gratis
– Annulatie tussen 2 maanden en 2 weken voor aanvang huurperiode : voorschot wordt ingehouden.
– Annulatie minder dan 2 weken voor aanvang huurperiode : volledige huur wordt in rekening gebracht.
Wij zijn NIET in de mogelijkheid om betaal- of kredietkaarten te ontvangen.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voortijdig verlaat, zal er geen enkele terugbetaling plaats vinden.

 

 • Het is niet toegelaten :

- te roken in dewoning

- huisdieren mee te brengen in de woning

              - de woning te huren met het oog op het organiseren van vrijgezellenparty‘s,

                 studentenfeesten en drinkgelagen van eender welke vorm.

 

 • Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien die niet binnen de 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven.

    Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstig

voordoet.

 

 • Komt één der partijen de afspraken uit deze huurovereenkomst niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

    In geval van geschil, is enkel de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.